RESEARCH
Seminar
Principal Investigators
             

Heng Zhang
Principal Investigator


Email: zhangheng@sibs.ac.cn
Phone: (86) 21-57078233
Office: Room 312, Chenshan Research Center

Name Title Tel Email
Heng Zhang PI (86) 21-57078233 zhangheng@sibs.ac.cn
Yingcun Hao Lab Manager (86) 21- 57078234 ychao@psc.ac.cn
Ping Deng Technician   pingdeng@psc.ac.cn
Yining Xu Technician ynxu@psc.ac.cn
Ru Huang Technician   rhuang@sibs.ac.cn
Wei Jia Technician   wjia@sibs.ac.cn
Zhaohai Zhu Postdoctoral Fellow zhzhu@sibs.ac.cn
Jiangmei Sun Postdoctoral Fellow jmsun@psc.ac.cn
Leiting Li Postdoctoral Fellow   ltli@psc.ac.cn
Xiansong Xiong PhD Student xiongxiansong@sibs.ac.cn
Yuwei Jiang PhD Student ywjiang@sibs.ac.cn
Jianfei Guo PhD Student jfguo01@sibs.ac.cn
Zheting Zhang Graduate Student ztzhang@psc.ac.cn